ΠΕ 1.87

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κούτας Λάμπρος

Τίτλος: «Νέες τεχνικές και υλικά για την ενίσχυση πλαισίων O.Σ. μέσω εμφατνούμενης τοιχοποϊας: Πειραματική και αναλυτική μελέτη»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπούσιας Ευάγγελος

Διάρκεια Υλοποίησης: 07/01/2011 έως 26/01/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: koutasciv@upatras.gr