ΠΕ 1.96

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ανδριανέσης Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Κατασκευή και έλεγχος βιομιμητικά ενεργοποιημένου ανθρωπομορφικού χεριού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζες Αντώνιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την κατασκευή και τον έλεγχο ενός καινοτόμου ανθρωπομορφικού χεριού για προσθετικούς σκοπούς με τη βοήθεια βιομιμητικών ενεργοποιητών και πιο συγκεκριμένα μορφομνήμονων μεταλλικών κραμάτων (Shape Memory Alloys). Κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων των μη συμβατικών αυτών ενεργοποιητών αναπτύσσεται μια προσθετική συσκευή που πληροί όλες τις απαιτητικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται από τους ίδιους τους χρήστες τέτοιων συσκευών σε αντίστοιχες έρευνες. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για την κατασκευή μιας συμπαγούς, εύκολα συναρμολογήσιμης ανθρωπομορφικής δομής. Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός απολύτως αθόρυβου τεχνητού χεριού με πολύ μικρό όγκο και μάζα αλλά ταυτόχρονα αυξημένη επιδεξιότητα ικανό να επιτελέσει όλες τις συνήθεις καθημερινές εργασίες ενός ανθρώπου με αναπηρία στα άνω άκρα.

Επικοινωνία:
email: kandrianesis@ece.upatras.gr