Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες

1.«Συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε γηγενείς και πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές»

2.«Θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματίζουσας και της υιοθετημένης μάθησης και η εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού»

3.«Ο στατιστικός γραμματισμός στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου»

4.«Δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης εκ μέρους της τυπικής εκπαίδευσης του μουσείου Φυσικής Ιστορίας Α΄ γενιάς. Η επίδραση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο μουσείο ζωολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην οικοδόμηση της έννοιας της τάξης»

5.«Διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης διδασκαλίας και μάθησης: Μελέτη των πρακτικών χρήσης σε περιβάλλον μεικτής μάθησης»

6.«Inflection VS. Derivation: The case of the Grico Dialect»