ΠΕ 1.64

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουκίου Γεωργία

Τίτλος: «Αναγνώριση ψυχοφυσικής κατάστασης με την χρήση θερμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστασόπουλος Βασίλειος

Τμήμα:Φυσικής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: gkoukiou@upatras.gr