ΠΕ 1.79

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αυγερινός Νικόλαος

Τίτλος: «Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση ροϊκής συμπεριφοράς τριχοειδών αντλιών σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάργαρης Διονύσιος

Τμήμα:Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Στα πλαίσια της Διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση ροϊκής συμπεριφοράς τριχοειδών αντλιών και εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακό συλλέκτη» σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μοντέλα τριχοειδούς αντλίας μικρών διαστάσεων. Μελετήθηκε η λειτουργία τους σε αυτόνομο κύκλωμα χρησιμοποιώντας τόσο συνδυασμό κατάλληλων ηλεκτρικών λαμπτήρων, με φάσμα ίδιο με της ηλιακής ενέργειας, με παραβολικό ηλιακό συλλέκτη, όσο και με χρήση θερμικών αντιστάσεων στην εξωτερική επιφάνειά τους. Βασικοί παράμετροι της πειραματικής διερεύνησης ήταν η γωνία κλίσης του κυκλώματος ως προς το οριζόντιο επίπεδο, η θερμοκρασία και η πίεση εισόδου του ρευστού λειτουργίας, νερού, στο κύκλωμα. Διαπιστώθηκε η επιτυχημένη λειτουργία τόσο με αντιστάσεις, λαμπτήρες όσο και για γωνίες κλίσης. Επίσης έγινε αριθμητική και υπολογιστική ανάλυση του εξατμιστή και του κυκλώματος τριχοειδούς αντλίας.


Επικοινωνία:
email: n.avgerinos@yahoo.com