ΠΕ 1.73

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ρούλιας Δημήτριος

Τίτλος: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης καλής λειτουργίας περιστρεφόμενων συστημάτων μεταφοράς ισχύους με χρήση πολλαπλών αισθητήρων καταγραφής λειτουργίας και προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωστόπουλος Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: droulias@mech.upatras.gr