ΠΕ 1.70

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κελεφούρας Βασίλειος

Τίτλος: «Μεθοδολογία ανάπτυξης μεταφραστών με πλήρη εκμετάλλευση της δομής του λογισμικού και του μοντέλου του υλικού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γκούτης Κωνσταντίνος

Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Στη παρούσα διδακτορική διατριβή, αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες αύξησης της ταχύτητας του λογισμικού των αλγορίθμων α) Πολλαπλασιασμού Πίνακα επί Πίνακα, β) Πολλαπλασιασμού Πίνακα επί Διάνυσμα όταν ο πίνακας είναι Toeplitz, Bisymetric Toeplitz ή κανονικός, γ) ανίχνευσης ακμών και ευθειών και δ) Fast Fourier Transform (FFT). Επίσης, αναπτύχθηκε μεθοδολογία μεταγλώττισης η οποία βελτιστοποιεί μια μεγάλη οικογένεια πυρήνων λογισμικού, αξιοποιώντας πλήρως την πληροφορία του λογισμικού και τις παραμέτρους της αρχιτεκτονικής της μνήμης.
Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του προγράμματος εισόδου (π.χ. δομή αλγορίθμου, επαναχρησιμοποίηση δεδομένων) καθώς και τις βασικές παραμέτρους της αρχιτεκτονικής (π.χ. μεγέθη και συσχετιστικότητα κρυφών μνημών), μαζί σαν ενιαίο πρόβλημα και όχι ξεχωριστά. Είναι η πρώτη φορά που μια μεθοδολογία αντιμετωπίζει τα παραπάνω προβλήματα με αυτό το τρόπο.

Επικοινωνία:
email: kelefouras@ece.upatras.gr