ΠΕ 1.81

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αναστασίου Αλέξανδρος

Τίτλος: «Μοριακοί μηχανισμοί του φαινομένου της ολίσθησης κατα τη ροή πολυμερικών υγρών κοντά σε στερεά υποστρώματα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαυραντζάς Βλάσης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: ablayng@yahoo.gr