ΠΕ 1.95

Διδάκτορας: Αλέξης Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Έλεγχος συνεργαζόμενων ρομποτικών οχημάτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζες Αντώνιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 06/07/2011

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kostalexis@ece.upatras.gr