Ανακοινώσεις

«2η ημέρα γνωριμίας με την επιστημονική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Με στόχο την γνωριμία με την επιστημονική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, των Οικονομικών, της Στατιστικής και της Διοίκησης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει την δεύτερη για φέτος, ανοιχτή σε όλους, Ημέρα Έρευνας, την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014.

Την παραπάνω ημερομηνία, 18 ερευνητές του Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα βασικά σημεία της έρευνάς τους. Μερικά παραδείγματα των θεμάτων που θα παρουσιαστούν είναι: “Εργαλεία παράλληλης επεξεργασίας μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων”, “Ανάπτυξη υποδειγμάτων συσχέτισης με εφαρμογή στη διαχείριση κινδύνου”, “Ασυμπτωτική μάθηση και αλίευση δεδομένων στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα”, “Η επίδραση του χρώματος στη διαφήμιση στο συναίσθημα, τη στάση και την έκδηλη/άδηλη μνήμη του καταναλωτικού κοινού”, “HRM practices & Organizational performance: reconsidering the relationship” και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

Τις παρουσιάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές, νέοι ερευνητές αλλά και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα: irakleitos.aueb.gr.

«Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Το ερευνητικό πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πηγές Χρηματοδότησης της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι Υπότροφοι του «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Πανεπιστημίου Πατρών», παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Α΄) στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας –ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Πανεπιστημίου Πατρών». Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρουσία των Υποψηφίων Διδακτόρων υπάγεται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα.

Η παρούσα πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλασίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

“Ημέρες γνωριμίας με την επιστημονική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”

Με στόχο την γνωριμία με την επιστημονική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, των Οικονομικών, της Στατιστικής και της Διοίκησης, και την ενίσχυση μίας κουλτούρας έρευνας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα “Το ΟΠΑ Ερευνά”. Φέτος, πρόκειται για ένα κύκλο παρουσιάσεων, που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Μαρτίου, 9 Απριλίου και 15 Μαΐου, τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές, νέοι ερευνητές αλλά και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για τα επιστημονικά αυτά θέματα.
Στις 11 Μαρτίου για παράδειγμα θα αναπτυχθούν θέματα όπως

η σχέση μεταξύ συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και καινοτομίας προϊόντος, ο ρόλος των κουπονιών στην προώθηση προϊόντων, πώς στατιστικά μοντέλα μπορούν να βρουν εφαρμογές στον αθλητισμό, σε κλινικές μελέτες και στα κοινωνικά δίκτυα και πολλά άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και για δηλώσεις συμμετοχής: irakleitos.aueb.gr.

Ubi - Patras 2012

Την Παρασκευή 25/05/2012 στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λάβει χώρα ημερίδα για τον Κινητό και Διάχυτο Υπολογισμό.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ερευνητική ομάδα Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Παν. Πατρών, σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους StudentGuru Patras, IEEE Student Branch Patras και i-Bite.

Έχει σκοπό να ενημερώσει τους φοιτητές για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και του ΙΤΥΕ στον ανερχόμενο αυτόν τομέα έρευνας και να επιδείξει τις δυνατότητες εκπόνησης έργου στα πλαίσια εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Θα περιλαμβάνει ομιλίες για το υπόβαθρο του τομέα του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, καθώς και μεγάλο φοιτητικό διαγωνισμό, στον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και να κερδίσετε φανταστικά έπαθλα!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ubi - Patras 2012, http://www.mucom.mobi/ubipatras.