ΠΕ 1.91

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μαλλιώρη Ανθή

Τίτλος: «Προηγμένες μελέτες τρισδιάστατης ψηφιακής τομοσύνθεσης στην απεικόνιση του μαστού»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παλληκαράκης Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τη σύνθεση και χρήση υπολογιστικής πλατφόρμας προσομοίωσης Ψηφιακής Τομοσύνθεσης Μαστού με στόχο τη μελέτη τρισδιάστατων τεχνικών απεικόνισης του μαστού και τη βελτίωση ανίχνευσης ανωμαλιών σε πρώιμο στάδιο. Ειδικότερα, σκοπός είναι να ερευνηθούν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει ο συνδυασμός Ψηφιακής Τομοσύνθεσης και μονοχρωματικής ακτινοβολίας στην απεικόνιση του μαστού, μία προσέγγιση που δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά μέχρι σήμερα.

Η έρευνα θα περιλαμβάνει:
-Σύνθεση της πλατφόρμας Ψηφιακής Τομοσύνθεσης Μαστού.
-Μελέτη και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λήψης και ανακατασκευής.
-Αξιολόγηση της απόδοσης της Ψηφιακή Τομοσύνθεσης Μαστού στην περίπτωση πολυχρωματικής και μονοχρωματικής ακτινοβολίας και σύγκριση με την κλασική μαστογραφία, με χρήση της πλατφόρμας για απλά και σύνθετα μοντέλα μαστού.
-Πειραματικές μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με χρήση μονοχρωματικής ακτινοβολίας σε εγκαταστάσεις Synchrotron.

Η διατριβή θα διερευνήσει τη χρησιμότητα της νέας υπό μελέτη αυτής τεχνικής και τα πιθανά πλεονεκτήματά της έναντι της κλασικής μαστογραφίας, για την καλύτερη ανίχνευση όγκων υψηλής και χαμηλής αντίθεσης στο μαστό.

Επικοινωνία:
email: anthi.malliori@gmail.com