ΠΕ 1.65

Διδάκτορας: Ραμαντάς Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ροπής»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάχος Κυριάκος

Τμήμα:Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 21/05/2012

Περιγραφή:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά στρέφουμε την προσοχή μας στην αποδοτική μετάδοση TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα, προτείνοντας τους αλγόριθμους συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων σαν λύση. Οι αλγόριθμοι συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού των TCP πηγών, εισάγοντας ένα βαθμό τυχαιότητας στην ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης. Στη συνέχεια προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική για δημιουργία προφίλ και πρόβλεψη κίνησης σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης TCP κίνησης. Στο τελευταίο μέρος της διδακτορικής διατριβής προτείνεται η νέα υβριδική αρχιτεκτονική HOBS (Hybrid Optical Burst Switching) η οποία εκμεταλλεύεται τις κενές περιόδους κατά την εγκατάσταση κυκλωμάτων ενός Dynamic Circuit Switching δικτύου.

Επικοινωνία:
email: ramantas@ceid.upatras.gr