ΠΕ 1.99

Υποψήφιος Διδάκτορας: Παπαϊωάννου Ιωάννης

Τίτλος: «Διάσπαση υμένων μικροδομημένων ρευστών σε διεργασίες παραγωγής σύνθετων υλικών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσαμόπουλος Ιωάννης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: jpap@chemeng.upatras.gr