ΠΕ 1.98

Υποψήφιος Διδάκτορας: Πάσχου Μερσίνη

Τίτλος: «Αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας με χρήση αποτελεσματικών δομών δεδομένων για υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας με προσανατολισμό στη χρήση φορητών συσκευών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσακαλίδης Αθανάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: paschou@ceid.upatras.gr