ΠΕ 1.76

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τρεμούλη Ασημίνα

Τίτλος: «Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κυψελίδας καύσιμου για την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λυμπεράτος Γεράσιμος

Τμήμα:Χημικών Μηχανικών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Οι μικροβιακές κυψελίδες καυσίμου (MΚΚ) είναι διατάξεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, εξαιτίας της ικανότητάς τους να μετατρέπουν απ’ευθείας την ενέργεια των βιοαποδομήσιμων οργανικών υποστρωμάτων σε ηλεκτρική, χρησιμοποιώντας βακτήρια ως καταλύτες .
Στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η βελτιστοποίηση των αποδόσεων τόσο της ισχύος όσο και της απομάκρυνσης οργανικού φορτίου, κατά την επεξεργασία αστικού λύματος σε ΜΚΚ. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, παράλληλα με τη λειτουργία ΜΚΚ δύο θαλάμων , σχεδιάστηκε και λειτουργεί μία καινοτόμος ΜΚΚ ενός θαλάμου, η οποία συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα και υπόσχεται λύσεις σε πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με τις χαμηλές αποδόσεις στα μέχρι τώρα προτεινόμενα συστήματα.


Επικοινωνία:
email: mtremouli@chemeng.upatras.gr