ΠΕ 1.92

Υποψήφιος Διδάκτορας: Βαγιώτα Σοφία

Τίτλος: «Εγκληματικότητα και πολεοδομία»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παππάς Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: sofiavagiota@gmail.com