ΠΕ 1.78

Υποψήφιος Διδάκτορας: Δουβή Ελένη

Τίτλος: «Πειραματική υπολογιστική διερεύνηση αεροδυναμικής συμπεριφοράς πτερύγων σε διφασική ροή αέρα - νερού και εφαρμογή σε πτερύγια ανεμοκινητήτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάργαρης Διονύσιος

Τμήμα:Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση αεροδυναμικής συμπεριφοράς πτερύγων σε διφασική ροή αέρα – νερού και η εφαρμογή σε πτερύγια ανεμοκινητήρων.
Η διαδικασία εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει συνοπτικά:

  • Τη μελέτη μονοφασικής και διφασικής ροής γύρω από αεροτομή με υπολογιστικό πακέτο.
  • Τη διεξαγωγή πειραμάτων σε αεροσήραγγα για μελέτη αεροτομής σε μονοφασική ροή.
  • Τη τροποποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης για συνθήκες διφασικής ροής, τη κατασκευή πτερυγίων ανεμοκινητήρα, τη διεξαγωγή πειραμάτων και τη σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων.
  • Τη μελέτη σταθερού και περιστρεφόμενου πτερυγίου σε υπολογιστικό πακέτο για μονοφασική και διφασική ροή.


Επικοινωνία:
email: douvi@mech.upatras.gr