ΠΕ 1.90

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κάνιστρας Νικόλαος

Τίτλος: «Τεχνικές επαναληπτικής αποκωδικοποίησης σε ψηφιακούς δέκτες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παλιουράς Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kanistras@ece.upatras.gr