ΠΕ 1.93

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ρεκατσίνας Χριστόφορος

Τίτλος: «Εντοπισμός βλάβης και προσδιορισμός δομικής ακεραιότητας σε κατασκευές από σύνθετα υλικά χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες στη διάδοση κυμάτων με καινοτόμους ενεργούς πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαραβάνος Δημήτριος

Διάρκεια Υλοποίησης: 10/05/2011 έως 10/05/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: xreck@mech.upatras.gr