ΠΕ 1.74

Υποψήφιος Διδάκτορας: Φιαμέγκου Ελένη

Τίτλος: «Ανάπτυξη βελτιωμένων, πολυ-λειτουργικών, νανο-δομημένων πολυμερών συγκολλητικών υλικών με εφαρμογές στη σύνδεση δομών από σύνθετα υλικά και τις επισκευές κατασκευών με σύνθετα υλικά»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωστόπουλος Βασίλειος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: elfiameg@mech.upatras.gr