Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας

1. «Καινοτόμες φωτονικές δομές κβαντικών ψηφίδων και νανοοντοτήτων»

2. «Ανάπτυξη και μελέτη μικροδομών με χρήση δέσμης λέιζερ για εφαρμογές φωτονικής»

3. «Χαρακτηρισμός σύνθετων και υβριδικών υλικών με δευτερογενείς ακουστικές και οπτικές πηγές παραγόμενων από υπερβραχεις παλμούς λέιζερ»

4. «Μελέτη πρωτογλυκανών καρκινικών ιστών και κυτταρικών σειρών»

5. «Τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα με ημιαγώγιμα ή ιοντικά αγώγιμα πολυμερή και εφαρμογή τους σε ενεργειακές τεχνολογίες»

6. «Μελέτη της δράσης μεταλλοπρωτεασών στον καρκίνο του παχέος εντέρου»

7. «Αποδέσμευση δραστικών ουσιών από βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή»

8. «Επίδραση επιφανειακού πλασμονίου στη μη-γραμμική οπτική απόκριση μεταλλικών νανοσωματίδων »

9.«IN-SITU, ταχεία και μη-διαταρακτική διαγνωστική διαδικασιών καύσης και των προϊόντων με φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (LIBS)»

10.«Υπερταχεία δυναμική φωτοαπόκριση σε νανοδομημένα υβριδικά υλικά και διατάξεις»

11.«Παρασκευή και χαρακτηρισμός υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς σε ημιαγωγούς της ομάδας IV»

12.«Σχεδιασμός λειτουργικών υδατοδιαλυτών πολυμερών με οπτικές ιδιότητες αποκρινόμενες σε εξωτερικά ερεθίσματα»

13.«Μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες σε δομημένο φωτονικό περιβάλλον»

14. «Σε αναζήτηση μορίων υψηλού σπιν και μονομοριακών μαγνητών»

15.«Διατάξεις παγίδευσης φορτίου (MEMORIES) με τη χρήση νέων διηλεκτρικών υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς»

16.«Oλοκληρώσιμες δομές σε θεωρίες χορδών και σε θεωρίες βαθμίδας»

17.«Φαινόμενα μαγνητο-αντίστασης και μαγνητικές ιδιότητες σε πολυστρωματικά λεπτά φιλμ μαγνητικών υλικών»

18.«Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων φίλτρων χαμηλής τάσης τροφοδοσίας στο πεδίο του υπερβολικού ημιτόνου»