ΠΕ 1.80

Υποψήφιος Διδάκτορας: Φάρσαρη Εργίνα

Τίτλος: «Εναπόθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένου πυριτίου για Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κυψελίδας καυσίμου για την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ματαράς Δημήτριος

Τμήμα:Χημικών Μηχανικών

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Στην παρούσα εργασία μελετάται η δυνατότητα χρήσης μιας πηγής πλάσματος ECWR (συντονισμού κύματος ηλεκτρονιακού κυκλότρου) για την ενίσχυση του ρυθμού εναπόθεσης νανοδομημένου πυριτίου κατάλληλου για την ενσωμάτωσή του σε φωτοβολταϊκά κελιά λεπτών υμενίων.
Οι ECWR πηγές, αν και είναι πηγές υψηλής πυκνότητας ηλεκτρονίων έχουν ελάχιστα μελετηθεί για τη συγκεκριμένη διεργασία. Έτσι, αρχικά , διερευνάται η επίδραση των παραμέτρων της διεργασίας στον ρυθμό εναπόθεσης υμενίων υδρογονωμένου πυριτίου και προσδιορίζονται οι συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε ρυθμούς εναπόθεσης μεγαλύτερους των 2nm/sec. Παράλληλα μελετώνται οι φυσικοχημικές και οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των υμενίων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διεργασίας τόσο ως προς τον ρυθμό εναπόθεσης όσο και ως προς τις ιδιότητες των υλικών. Τέλος εξετάζεται η μορφολογία των υμενίων και επιχειρείται ο συσχετισμός των νανοδομών με τις ιδιότητες των υλικών.


Επικοινωνία:
email: efarsari@plasmatech.gr