ΠΕ 1.83

Υποψήφιος Διδάκτορας: Γεωργαντή Ελευθερία

Τίτλος: «Mοντελοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία ακουστικών αποκρίσεων και σημάτων σε συνθήκες αντήχησης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μουρτζοπούλος Ιωάννης

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Η διατριβή αποσκοπεί στο να μοντελοποιήσει τη συνάρτηση μεταφοράς του χώρου, χρησιμοποιώντας ηχογραφημένα σήματα ήχου (ομιλία, μουσική), χωρίς να υπάρχει ανάγκη να δοθούν χαρακτηριστικά του χώρου ή θέσεις σε αυτόν. Το πρόβλημα προσεγγίζεται αξιοποιώντας στοιχεία και γνώσεις που προκύπτουν από τον τρόπο επεξεργασίας της ηχητικής πληροφορίας από το μηχανισμό της ανθρώπινης ακοής.

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση και μελέτη των στατιστικών χαρακτηριστικών των συναρτήσεων μεταφοράς και ηχητικών σημάτων, σε συνθήκες αντήχησης. Γίνεται διευρεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα στατιστικά χαρακτηριστικά των συναρτήσεων μεταφοράς του χώρου επηρεάζουν κι επιδρούν στα στατιστικά ενός ηχητικού σήματος, όταν αναπαραχθεί σε αυτόν και επιδιώκεται ο συσχετισμός των παραπάνω με υπάρχοντα μοντέλα μηχανισμού της ανθρώπινης ακοής με κύριο σκοπό την αξιοποίηση και την επέκτασή τους. Βασικός στόχος αυτής της έρευνας είναι να προταθεί ένα μοντέλο για της συνάρτηση μεταφοράς του χώρου, το οποίο θα αποδειχθεί χρήσιμο για διάφορες εφαρμογές ήχου, όπως ακουστικά βαρηκοϊας, εφαρμογές τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, ηχητικά συστήματα.

Επικοινωνία:
email: egeorganti@upatras.gr