ΠΕ 1.77

Υποψήφιος Διδάκτορας: Πλέγας Ιωάννης

Τίτλος: «Αλγόριθμοι και τεχνικές εξατομικευμένης αναζήτησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα με χρήση υποκείμενων σημασιολογιών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μακρής Χρήστος

Τμήμα:Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής ασχολήθηκα με τεχνικές βελτίωσης του τρόπου αναζήτησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Βασική μου επιδίωξη υπήρξε η εκμετάλλευση της σημασιολογίας των κειμένων στην διαδικασία αναζήτησης και η χρήση εργαλείων του Σημασιολογικού Ιστού για την βελτίωση της αναζήτησης. Στην έρευνά μου παρουσιάζονται εξατομικευμένες τεχνικές που βασίζονται στο χρήστη καθώς επίσης και γενικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες. Απώτερος σκοπός ήταν η εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων τεχνικών Αναζήτησης σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα. Στόχος της εργασίας ήταν τόσο η βελτίωση των υπαρχουσών τεχνικών και αλγορίθμων όσο και η έρευνα και εφαρμογή νέων καινοτόμων ιδεών στην διαδικασία αναζήτησης

Επικοινωνία:
email: plegas@ceid.upatras.gr