Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

1.«Αναγνώριση ψυχοφυσικής κατάστασης με την χρήση θερμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας»

2.«Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ροπής»

3.«Έλεγχος κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ενταξή της σε μικροδίκτυα»

4.«Υπολογιστική Νοημοσύνη»

5.«Μηχανικη και φασματοσκοπική μελέτη ενισχυτικών μέσων και πολυμερικών σύνθετων υλικών με βάση τον άνθρακα»

6.«Μεθοδολογία ανάπτυξης μεταφραστών με πλήρη εκμετάλλευση της δομής του λογισμικού και του μοντέλου του υλικού»

7.«Υπολογιστικά ζητήματα στην κοινωνική επιλογή»

8.«Κατανεμημένη βελτιστοποίηση πολλών μεταβλητών για P2P αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων »

9.«Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης καλής λειτουργίας περιστρεφόμενων συστημάτων μεταφοράς ισχύος με χρήση πολλαπλών αισθητήρων καταγραφής λειτουργίας και προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας σήματος»

10. «Ανάπτυξη βελτιωμένων, πολυ-λειτουργικών, νανο-δομημένων πολυμερών συγκολλητικών υλικών με εφαρμογές στη σύνδεση δομών από σύνθετα υλικά και τις επισκευές κατασκευών με σύνθετα υλικά»

11.«Χρήση ευφυών αλγοριθμικών τεχνικών για επεξεργασία πρωτεϊνικών δεδομένων»

12.«Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας κυψελίδας καυσίμου για την ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων»

13.«Αλγόριθμοι και τεχνικές εξατομικευμένης αναζήτησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα με χρήση υποκείμενων σημασιολογιών»

14.«Πειραματική υπολογιστική διερεύνηση αεροδυναμικής συμπεριφοράς πτερύγων σε διφασική ροή αέρα – νερού και εφαρμογή πτερύγια ανεμοκινητήρων»

15.«Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση ροϊκής συμπεριφοράς τριχοειδών αντλίων και εφαρμογή σε συστήματα θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια»

16.«Εναπόθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένου πυριτίου για οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές»

17.«Μοριακοί μηχανισμοί του φαινομένου της ολίσθησης κατα τη ροή πολυμερικών υγρών κοντά σε στερεά υποστρώματα»

18.«Σύστημα εξόρυξης δεδομένων από τοπολογίες δένδρων και πλεγμάτων αναπαριστώμενων σε ιατρικές εικόνες»

19.«Mοντελοποίηση, ανάλυση και επεξεργασία ακουστικών αποκρίσεων και σημάτων σε συνθήκες αντήχησης»

20.«Ανάλυση και μοντελοποίηση βιολογικών δικτύων με χρήση δεδομένων από μεγάλης κλίμακας τεχνικές της μοριακής βιολογίας»

21.«Συνεργατικές τεχνικές επικοινωνίας γνωστικών κόμβων σε ασύρματα δίκτυα»

22.«Τεχνικές και μηχανισμοί συσταδοποίησης χρηστών και κειμένων για την προσωποιημένη πρόσβαση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό»

23.«Νέες τεχνικές και υλικά για την ενίσχυση πλαισίων μέσω εμφατνούμενης τοιχοποίϊας: Πειραματική και αναλυτική μελέτη»

24.«Υπολογιστικές τεχνικές αιχμής στη γεωνηχανική με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων»

25.«Ανθρωποκεντρική επεξεργασία και ανάλυση της οπτικής πληροφορίας»

26.«Τεχνικές επαναληπτικής αποκωδικοποίησης σε ψηφιακούς δέκτες»

27.«Προηγμένες μελέτες τρισδιάστατης ψηφιακής τομοσύνθεσης στην απεικόνιση του μαστού»

28.«Εγκληματικότητα και πολεοδομία»

29.«Εντοπισμός βλάβης και προσδιορισμός δομικής ακεραιότητας σε κατασκευές από σύνθετα υλικά χρησιμοποιώντας μεθόδους βασισμένες στη διάδοση κυμάτων με καινοτόμους ενεργούς πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες»

30.«Ευέλικτες αρχιτεκτονικές συστημάτων κρυπτογραφίας»»

31.«Έλεγχος συνεργαζόμενων ρομποτικών οχημάτων»

32.«Κατασκευή και έλεγχος βιομιμητικά ενεργοποιημένου ανθρωπομορφικού χεριού»

33.«Αποτελεσματικές τεχνικές σχεδιασμού συστημάτων και αλγόριθμοι για έξυπνη επεξεργασία και διαχείριση ιατρικής πληροφορίας με έμφαση στη φροντίδα στο σπίτι»

34.«Αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας με χρήση αποτελεσματικών δομών δεδομένων για υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων υγείας με προσανατολισμό στη χρήση φορητών συσκευών»

35.«Διάσπαση υμένων μικροδομημένων ρευστών σε διεργασίες παραγωγής σύνθετων υλικών »