ΠΕ 1.66

Υποψήφιος Διδάκτορας: Παπαδημητρίου Χριστίνα

Τίτλος: «Έλεγχος κατανεμημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ενταξή της σε μικροδίκτυα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βοβός Νικόλαος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2011

Τμήμα:Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: chpapad@upatras.gr