ΠΕ 1.94

Υποψήφιος Διδάκτορας: Σχοινανιάκης Δημήτριος

Τίτλος: «Ευέλικτες αρχιτεκτονικές συστημάτων κρυπτογραφίας»»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στουραϊτης Αθανάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: dsxoinianakis@upatras.gr