ΠΕ 1.84

Υποψήφιος Διδάκτορας: Δημητρακοπούλου Κωνσταντίνα

Τίτλος: «Ανάλυση και μοντελοποίηση βιολογικών δικτύων με χρήση δεδομένων από μεγάλης κλίμακας τεχνικές της μοριακής βιολογίας»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπεζεριάνος Αναστάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Το ερευνητικό αντικείμενο της Διατριβής είναι η εφαρμογή και ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και Συστημικής Βιολογίας. Σκοπός της έρευνας είναι η αποσαφήνιση κυτταρικών μηχανισμών μέσω δικτύων από δεδομένα γονιδιωματικής και πρωτεωμικής σε διάφορους οργανισμούς (S. cerevisiae, M. musculus, H. sapiens). Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η μελέτη της δυναμικής των μηχανισμών απόκρισης στον ιό της γρίπης Α (H1N1) και των μηχανισμών απόκρισης σε φαρμακευτική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού, καθώς και η εύρεση βιοδεικτών στο επίπεδο μονοπατιών ή/και υπο-δικτύων που τους χαρακτηρίζουν. Η υλοποίηση γίνεται με εφαρμογή αλλά και ανάπτυξη νέων μεθόδων της μηχανικής μάθησης. Η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων από βάσεις δεδομένων, επεξεργασία, ανάλυση, μοντελοποίηση και εξαγωγή νέας βιολογικής γνώσης.

Επικοινωνία:
email: kondimitrakopoulou@yahoo.gr