ΠΕ 1.85

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσίνος Χρήστος

Τίτλος: «Συνεργατικές τεχνικές επικοινωνίας γνωστικών κόμβων σε ασύρματα δίκτυα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: tsinos@ceid.upatras.gr