ΠΕ 1.88

Υποψήφιος Διδάκτορας: Θωμάς Κωνσταντίνος

Τίτλος: «Υπολογιστικές τεχνικές αιχμής στη γεωμηχανική με τη μέθοδο των διακριτών στοιχείων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάκης Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/01/2011 έως 31/12/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: kthomas@upatras.gr