ΠΕ 1.86

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσόγκας Βασίλειος

Τίτλος:«Τεχνικές και μηχανισμοί συσταδοποίησης χρηστών και κειμένων για την προσωποιημένη πρόσβαση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπούρας Χρήστος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: tsogkas@ceid.upatras.gr