ΠΕ 1.89

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ρήγας Ιωάννης

Τίτλος: Ανθρωποκεντρική επεξεργασία και ανάλυση οπτικής πληροφορίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οικονόμου Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορά την ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης της οπτικής πληροφορίας μέσω της έρευνας των ανθρωποκεντρικών μηχανισμών επεξεργασίας και αναπαράστασης του οπτικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα συνδυαστούν μεθοδολογίες και δεδομένα που αφορούν τους τομείς της Υπολογιστικής Όρασης, της Μηχανικής Μάθησης και των Νευροεπιστημών, με στόχο την βελτίωση των παρόντων αλλά και την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων ανάλυσης της πληροφορίας. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί χρήση συσκευών διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας καθώς και την βελτιστοποίηση των αλγορίθμων μοντελοποίησης του οπτικού περιεχομένου.

Επικοινωνία:
email: rigas@upatras.gr