ΠΕ 1.28

Υποψήφιος Διδάκτορας: Θεοδωρακόπουλος Ηλίας

Τίτλος:«Ανάλυση εικόνας και εικονοσειράς με σύγχρονες τεχνικές εκμάθησης πολλαπλότητας δεδομένων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτόπουλος Σπύρος

Διάρκεια Υλοποίησης: 07/02/2011 έως 06/02/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: iltheodorako@upatras.gr