ΠΕ 1.10

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσίτουρα Μαρία - Ελένη

Τίτλος: «Γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας σε όψιμα πρόωρα νεογνά»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημητρίου Γαβριήλ

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: marialena.t@gmail.com