ΠΕ 1.21

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ψαρρά Βασιλική

Τίτλος: «Σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση βιολογικής δραστικότητας νέων ινδολικών παραγώγων, ανάλογων φυσικών προϊόντων, ως πιθανοί αναστολείς πρωτεινικών κινασών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικολαρόπουλος Σωτήριος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/02/2011 έως 31/01/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: vpsarra@gmail.com