ΠΕ 1.27

Υποψήφιος Διδάκτορας: Βούρτσης Διονύσιος

Τίτλος: «Παρασκευή, χαρακτηρισμός και δομική μελέτη μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού του καταλυτικού κέντρου της μεταλλοπρωτεάσης «Θανατηφόρος παράγοντας του Bacillus Anthracis»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυρούλιας Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/02/2011 έως 31/01/2014

Τμήμα: Φαρμακευτικής

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: grppdennis@yahoo.gr