ΠΕ 1.23

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουτσιούμπα Μαρίνα

Τίτλος:«Ταυτοποίηση πρωτεινών που αλληλεπιδρούν με τον αυξητικό παράγοντα πλειοτροπίνη και διερεύνηση του λειτουργικού τους ρόλου»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδημητρίου Ευαγγελία

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Η πλειοτροπίνη (PTN) αποτελεί έναν αυξητικό παράγοντα με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη όγκων και την αγγειογένεση. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε ότι τόσο η PTN, όσο και οι υποδοχείς της RPTPβ/ζ και ανβ3 αλληλεπιδρούν άμεσα με την πολυλειτουργική πρωτεΐνη νουκλεολίνη (NCL). Ο εντοπισμός της NCL στην κυτταρική επιφάνεια εξαρτάται από τη φωσφορυλίωση της β3 μέσω ενεργοποίησης του σηματοδοτικού μονοπατιού RPTPβ/ζ/c-src/PI3K, συνάδει με την έκφραση της ανβ3 σε ανθρώπινα γλοιώματα και είναι απαραίτητος για την επαγόμενη από ΡΤΝ κυτταρική μετανάστευση. Στόχευση της μεμβρανικής NCL αναστέλλει σημαντικά τη μετανάστευση κυττάρων που εκφράζουν ανβ3, ενώ το ίδο μονοπάτι φαίνεται να είναι σημαντικό για τη δράση και άλλων αγγειογενετικών παραγόντων.

Επικοινωνία:
email: mkoutsioumpa@upatras.gr