ΠΕ 1.11

Υποψήφιος Διδάκτορας: Παπαθωμά Ευαγγελία

Τίτλος: «Περιγεννητικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση αλλεργικών νοσημάτων στην παιδική ηλικία»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημητρίου Γαβριήλ

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: lilpapaki@yahoo.gr