ΠΕ 1.24

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσιρμούλα Σωτηρία

Τίτλος: «Μελέτη μονοπατιών μεταγωγής σήματος που ενεργοποιούνται από τον αυξητικό παράγοντα πλειοτροπίνη και επηρεάζουν την κυτταρική μετανάστευση»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαδημητρίου Ευαγγελία

Διάρκεια Υλοποίησης: 20/05/2011 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: stsirmoula@gmail.com