ΠΕ 1.9

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μακαντάση Παναγιώτα

Τίτλος: «Επιγενετικοί μηχανισμοί φυλετικής πλαστικότητας στον εγκέφαλο ZEBRAFISH»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δέρμων Αικατερίνη

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: pmakantasi@upatras.gr