ΠΕ 1.13

Υποψήφιος Διδάκτορας: Δημητρακόπουλος Φωτεινός - Χαράλαμπος

Τίτλος: «Ο ρόλος του ενναλακτικού μονοπατιού του NFKB στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλόφωνος Χαράλαμπος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: fodimitrak@yahoo.gr