ΠΕ 1.20

Υποψήφιος Διδάκτορας: Παναγούλιας Ιωάννης

Τίτλος: «Διαφορική ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου της ιντερλευκίνης-2 και του ιου HIV-1 από μεταγραφικούς καταστολείς σε παρθενικά και μνημονικά Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μουζάκη Αθανασία

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/092010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: iopanagoulia@upatras.gr