ΠΕ 1.25

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κυζερίδου Αλεξάνδρα

Τίτλος: «Χαρακτηριστικά της φωτοσύνθεσης των πράσινων καρπών: Συσχέτιση με τις ιδιαιτερότητες του εσωτερικού μικρο-περιβάλλοντος και των φωτοπροστατευτικών και μεταβολικών τους αναγκών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πετροπούλου Γεωργία

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: alkyzerid@upatras.gr