ΠΕ 1.18

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μιχαλάτου Μαρία

Τίτλος: «In vivo βιολογική αξιολόγηση σαρτάνων σε πειραματικά μοντέλα της υπέρτασης»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ματσούκας Ιωάννης

Διάρκεια Υλοποίησης: 20/01/2011 έως 19/01/2014

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: mihalatoumikaela@msn.com