ΠΕ 1.26

Υποψήφιος Διδάκτορας: Λαζανά Ιωάννα

Τίτλος: «Ο ρόλος του μορίου HLA-G στη μεταμόσχευση του μυελού των οστών»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: ioanna_laz_84@hotmail.com