ΠΕ 1.22

Υποψήφιος Διδάκτορας: Ευθυμίου Νικόλαος

Τίτλος: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτότυπου συστήματος PET μικρών ζώων συμβατού με ισχυρά μαγνητικά πεδία»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιωτάκης Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/03/2011 έως 31/08/2013

Περιγραφή:
Ο συνδυασμός διαφορετικών απεικονιστικών τεχνικών αποτελεί συνήθη κλινική πρακτική, ώστε να επιτευχθεί διάγνωση. Βασικά οφέλη είναι: α) μείωση του χρόνου εξέτασης και αύξηση του αριθμού εξετάσεων, β) μείωση σφαλμάτων, λόγω περιορισμών στις δυνατότητες της κάθε απεικονιστικής τεχνικής, από μόνη της. γ) παροχή νέα συνδυασμένης πληροφορίας. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο συνδυασμός πληροφορίας από σύστηματα PET (Positron Emission Tomography) και συστήματα MRI (Magnetic Resonance Imaging), θεωρείτε από την επιστημονική κοινότητα ως ο πιο ενδιαφέρον. Καθώς μπορεί να παράσχει μεγάλο αριθμό πληροφοριών που τα δύο συστήματα από μόνα τους αδυνατούν. Επίσης με την χρίση επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα νανοσωματιδίων, μπορεί να γίνεται θεραπεία και ταυτόχρονα η απεικόνιση της. Ωστόσο, μέχρι την διάδοση των ανιχνευτών SiPM (Silicon Photomultiplier), η κατασκευή αυτών των συστημάτων δεν ήταν δυνατή, λόγω του ότι οι κλασικοί PMTs (Photomultipliers) δεν είναι συμβατοί με τα ισχυρά μαγνητικά πεδία των MRI. Σκοπός του διδακτορικού είναι η μελέτη της απόκρισης των νέων αυτών ανιχνευτών καθώς και η βελτιστοποίηση του λογισμικού ανακατασκευής εικόνας, ενός συστήματος PET για απεικόνιση μικρών ζώων, που θα είναι συμβατό με ισχυρά μαγνητικά πεδία.

Επικοινωνία:
email:niko.efthimiou@gmail.com