ΠΕ 1.15

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κουππάρης Ανδρέας

Τίτλος: «Μελέτη εγκεφαλογραφικών ρυθμών ως συμβολή στη φυσιολογία του ύπνου και την παθοφυσιολογία επιληπτικών συνδρόμων»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωστόπουλος Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: akoupparis@gmail.com