ΠΕ 1.19

Υποψήφιος Διδάκτορας: Οικονόμου Αικατερίνη

Τίτλος: «Ρύθμιση της έκφρασης και λειτουργία του θερμοεπαγόμενου γονιδίου HSP27 στη μεσογειακή μύγα CERATITIS CAPITATA»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μίντζας Αναστάσιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 15/10/2011 έως 31/12/2013

Περιγραφή:

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της ρύθμισης και λειτουργίας του θερμοεπαγόμενου γονιδίου hsp27 στη Μεσογειακή μύγα, Ceratitis capitata. Οι θερμοεπαγόμενες πρωτεΐνες (HSPs), επάγονται μετά από απόκριση όλων των οργανισμών στο θερμικό και άλλα είδη στρες (Lindquist S, 1988). Το γονίδιο της hsp27 κωδικοποιεί μια από τις κύριες μικρές θερμοεπαγόμενες πρωτεΐνες (sHSPs) των ευκαρυωτικών οργανισμών. Οι sHSPs είναι συνοδά μόρια (chaperons) που προστατεύουν τα κύτταρα από διάφορα είδη στρες και συμμετέχουν σε μια πλειάδα κυτταρικών λειτουργιών (Neupert W. 1997, Hartl FU, 2002).
Ως πειραματικό μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί η μεσογειακή μύγα που είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα και καταστροφικά έντομα οικονομικής σημασίας (Harris, E.J. 1989). Η μελέτη σημαντικών γονιδίων που παίζουν ρόλο σε πολλές κυτταρικές λειτουργίες, όπως το γονίδιο hsp27, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μεθόδων βιολογικού ελέγχου του καταστροφικού αυτού εντόμου μέσω διαγονιδιακών τεχνολογιών.
Αναλυτικότερα, στην παρούσα διατριβή θα μελετηθούν α) η ρύθμιση του γονιδίου hsp27, μέσω ανάλυσης διαγονιδιακών στελεχών που θα φέρουν ένα γονίδιο αναφοράς υπό τον έλεγχο διαφόρων αλληλουχιών της 5’ ανοδικής περιοχής του, β) ο ρόλος του γονιδίου στην ανάπτυξη και χρόνο ζωής του εντόμου, μέσω υπερέκφρασής του σε διαγονιδιακά στελέχη, και γ) η ιστο-ειδική και χρονο-ειδική έκφραση της πρωτεΐνης HSP27 στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια του εντόμου. Μ’ αυτό τον τρόπο θα γίνει προσπάθεια να κατανοήσουμε τους μοριακούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν αυτό το θερμοεπαγόμενο γονίδιο κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη και σε συνθήκες στρες, καθώς και να διαλευκανθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης του στη ανάπτυξη και γήρανση του εντόμου.

Επικοινωνία:
email: ktrneconomou@yahoo.com