ΠΕ 1.12

Υποψήφιος Διδάκτορας: Τσιάπα Ειρήνη

Τίτλος: «Μεθοδολογίες μοριακής απεικόνισης με επισημασμένα νανοσωματίδια για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χωροχρονικής κατανομής της αγγειογένεσης σε καρκινικούς όγκους»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καγκάδης Γεώργιος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Επικοινωνία:
email: etsiapa@upatras.gr