ΠΕ 1.62

Υποψήφιος Διδάκτορας: Κασίμης Χρυσόστομος

Τίτλος: «Σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων φίλτρων χαμηλής τάσης τροφοδοσίας στο πεδίο του υπερβολικού ημιτόνου»

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Ψυχαλινός Κωνσταντίνος

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/09/2010 έως 31/08/2013

Περιγραφή:

Τμήμα:Φυσικής

Επικοινωνία:
email: chrkasim@upatras.gr